Naturens egen design

Eleganta naturnära ekologiska produker
från Nature's Design

Karaffer från Nature's Design.

Livets källa – vatten

Den som någon gång druckit direkt ur en fjällbäck, förstår värdet av friskt källvatten - så välsmakande och friskt är aldrig det vatten du får ur kranen. Detta är inte så konstigt med tanke på den långa väg vattnet färdas genom vattenledningarna och de reningsprocesser det genomgår, samt de miljöbelastningar vattnet utsätts för. För att synliggöra hur djupgående Nature’s Designs produkter förändrar kranvattnets struktur, har de låtit ta före- och efterbilder på vattenkristaller från deras produkter. Undersökningsresultaten kommer från det schweiziska laboratoriet E.F. Braun i Uttingen.

Alla produkter visade ytterst positiva förändringar med mycket fina, symmetriska kristallstrukturer. Förändringarna som uppstår som ett resultat av deras designkomponenter – Gyllene snittet, Livets blomma och noggrant utvalda material – ger vattnet en frisk, angenäm och naturlig smak. Närmare naturen kan du inte komma.

Säg nej till plast!

Naturmaterial är det bästa för människor, miljön och djuren. Vi har nu blivit väldigt medvetna om att plastprodukter är en fara för miljön – särskilt för djuren.

Plast hamnar i havet där maritimt liv skadas och försätter fisk och andra vattenlevande djur i fara. Tyvärr dör många av dessa djur när de förväxlar plastbitarna med mat. Genom näringskedjan får vi dessutom plasten i våra egna kroppar. Därför innehåller 99 procent av Nature's Designs produkter ingen plast.

Gyllene snittet

Alltsedan antikens dagar anses Gyllene snittets proportioner vara idealet för att uppnå skönhet och estetik och även idag återfinns dessa perfekta proportioner inom såväl konst som arkitektur och design. Gyllene snittet visar sig överallt i naturen, vilket är anledningen till att det ligger till grund för designen av dessa produkter. Gyllene snittet bygger på en likhet mellan proportioner, där den större delen av en helhet förhåller sig till den mindre delen, såsom helheten förhåller sig till den större delen. Storleksförhållandets formel är det matematiskt kända talet fi = 1,618.

Alla glas- och porslinsprodukter är omsorgsfullt framställda efter Gyllene snittet, vilket gör varje produkt tilltalande för ögat och energimässigt anpassade till strömmen av livsenergi.

Fibonaccis talföljd i naturen

Fibonaccis talföljd bygger på samma princip som Gyllene snittet och skildrar egenskaperna hos naturens egen tillväxtprocess som i till exempel blad- och blomställningars placering. Uppbyggnaden av dessa sker i spiralstrukturer där antalet spiraler motsols respektive medsols förekommer med ett talförhållande av 8 till 13 eller 21 till 34 (som alla ingår i Fibonaccis talföljd). Dividerar man dessa tal blir resultatet alltid 1,618, vilket alltså är Gyllene snittets fi-tal. Varje enskild solroskärna i en solros tillhör en motsols- respektive medsolsriktad spiral.

Det anmärkningsvärda är att antalet spiraler, utan undantag, är uppbyggt i enlighet med Fibonaccis talföljd. Solrosor har till exempel spiralkombinationer i förhållandet 21/34, 34/55, 55/89 och ända upp till 89/144 kärnor när det rör sig om riktigt stora blommor. Samma princip tillämpas på tusenskönor, kottar, kål, ananas m.m. Fibonaccis talföljd:
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 ... 21+34=55, 34+55=89, 55+89=144 ... Förhållandet mellan två efterföljande tal i Fibonacciserien är alltid 1,62
34/21=1,62 55/34=1,62 89/55=1,62

Livets blomma

Skapandets urkod Denna kraftfulla symbol – ett annat uttryck för vad som i vissa fall refereras till som en ”helig geometri” – återfinns i många kulturer och religioner. För i sin enkla skönhet och fullkomlighet är den själva sinnebilden för den ständigt pågående skapelseprocessen, där den harmoniskt bidrar till omvandlingen av vattnets struktur. Livets blomma består av en mängd överlappande cirklar där utgångspunkten är cirkeln som är placerad i mitten. Denna cirkel representerar en grundläggande geometrisk struktur, vilket speglar att allt liv från början är sprunget ur samma källa – tänk: celldelning. Celldelningen pågår tills varje livsväsen uppnått sin egen harmoniska form.

Genom att lägga in symbolen för Livets blomma i våra produkter blir vattnet påmint om sin urkod. Vattnet strukturerar sig återigen symmetriskt och återfår sin ursprungliga hexagonala form. Just densamma ursprungliga, hexagonala form som återfinns i Livets blomma. Eftersom produkterna är skapade utifrån Gyllene snittet har de alla en vitaliserande effekt. Med Livets blomma i botten finns det även möjlighet att berika vattnet med ytterligare egenskaper.
Det finns fyra varianter av Livets blomma, vilka fungerar som extra kryddor där de på olika sätt förbättrar och berikar det redan vitaliserade vattnet. Olika färger påverkar människor på olika sätt då de väcker känslor och associationer. Blommorna är brända på våra produkter från utsidan vid en temperatur på 600°C.

Varianter Livets blomma

Med hjälp av din intuition kan du välja den Livets blomma som är rätt för dig – genom att hitta den som tilltalar dig mest eller kanske med vägledning av informationen nedan.

Guld (24 karat)

Denna variant, med äkta guld, är den som är mest populär över hela världen. Guldet har genom alla tider varit känt för sin energigivande kraft, vilket är anledningen till att denna blomma berikar det vitaliserade vattnet med livsenergi.

Happy

Att titta på regnbågen gör människor glada. Regnbågens färger har en positiv effekt på oss eftersom varje färg vibrerar med sin egen frekvens. Detta resulterar i att denna färgglada blomma berikar vattnet

Vit

Den vita färgen är känd för dess renhet. Den associeras med godhet, ärlighet, nystart, oskuldsfullhet och fullkomlighet. Denna blomma hjälper dig att vidga dina vyer och göra dig mer mottaglig för nya möjligheter och tillfällen.

Platina

Jordskorpan består av endast 0,0005 miljondelar platina. Eftersom det är en otroligt ovanlig metall borde de människor som innehar den äga den med stolthet. Detta är anledningen till att denna blomma är bra för att stärka ditt självförtroende och kärleken till dig själv.