Att ta livet i egna händer

6 mars 2018

Att ta livet i egna händer

Förra helgen genomförde jag min andra hälsoretreat i södra Spanien. Denna gång med en grupp med bara män, jättekul! Jaa, verkligen för i den här typen av aktiviteter och evenemang så brukar männen vara i påtaglig minoritet. Så en grupp med bara män var en ny och inspirerande erfarenhet som visar att även männen vill ta hand om sig själva och må gott.

Hur som helst är jag oerhört tacksam för det förtroende som människor visar mig genom att delta på mina workshops, retreats och som anlitar mig för kostrådgivning. Det jag gör är ju teman jag brinner för och som jag tycker är oerhört viktiga aspekter för oss alla, där jag verkligen vill dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter.

För mig handlar det om att ta sitt liv i sina egna händer. I slutänden är det jag och endast jag som är ansvarig för mitt liv! Naturligtvis behöver vi hjälp från andra och jag tycker att vi bör ta hjälp, till och med jobba på att bli riktigt bra på att be om, och ta emot hjälp. Men även det ingår i att ta ansvar för mig själv. Bara jag vet när jag verkligen behöver hjälp, i vilken grad och med vad. Bara jag kan på djupet utvärdera den hjälp jag får och bara jag kan avgöra om hjälpen känns rätt och relevant. Inte minst när det gäller hälsa, friskvård och sjukvård.

I Sverige fortsätter medellivslängd att ökat förutom i lågutbildade grupper, dvs de som endast har förgymnasial utbildning. Bland dem står medellivslängden still sen många år. Det betyder alltså att livslängd är, alldeles påtagligt, en utbildningsfråga. Men samtidigt som vår medellivslängd ökar generellt ökar också kostnaderna för välfärdssjukdomar konstant. Det här faktumet blir ju en stor påfrestning för våra sjukvårdssystem som redan verka gå på knä. Även om den svenska sjukvården håller hög klass rapporteras det allt oftare om minskat antal vårdplatser, vårdköer som kan uppgå till år för vissa ingrepp och personal som går på knä. Och så de ändlösa skandalerna kring Nya Karolinska som, tyvärr, snarare tycks vara ett skrytbygge än ett visionsbygge.

Jag vet att det också finns fantastiska vårdgivare och fantastiska människor som arbetar i den svenska vården. Men, som beskrivet ovan, finns det en trend nu, som säger mig att det är så viktigt att vi inte bara förlitar oss till den traditionella sjukvården. Och visst, det finns naturligtvis inga garantier för någon av oss här på jorden att vi inte blir sjuka eller dör, vad vi än gör. Men jag menar att vi alla har avsevärt att vinna på att lära oss mer om hur vi, inte bara uppnår ett långt liv, utan också ett friskt liv, så friskt som det bara går. Därför uppskattar jag verkligen de senaste årens nya trend med hälsosam mat. Att många verkligen vill förändra sin kost till det bättre, äta mer naturligt med mer inslag av växtbaserade och giftfria livsmedel, som också främjar allas vår miljö, är så inspirerande!!!  

Min kostrådgivning bygger på två ben, binjurehälsa och mag- tarmhälsa. Kan vi ta kontroll över dessa två kroppssystem har vi kommit en låååång bit på väg mot bättre hälsa. Det hela är ganska logiskt och inte allt för komplicerat, så med lite mer allmän kunskap om bra kost kan man faktiskt göra stor skillnad. Det behöver inte vara särskilt svårt, men för att göra bra val behövs kunskap. Utan kunskap reducerar vi oss till offer för omständigheterna. Så min ambition är att sprida kunskap om kost och livsstil för att människor ska kunna ta sitt liv i sina egna händer och verkligen göra aktiva och bra val för att leva så friskt som möjligt, så länge som möjligt och så lyckligt som möjligt.

Hippokrates, som kallas ”läkekonstens fader” lär ha sagt följande:
” Let food be thy medicine and medicine thy food”

Naturlig mat ger naturlig hälsa!
Inger Ginger